University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14258

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VT2014KF29.pdf558.42 kBAdobe PDFView/Open
Title: Hur motiverar man evenemangsvolontärer att återkomma?
Other Titles: How do we motivate event volunteers to return?
Authors: Eriksson, Louise
Hesselgren, Paulina
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 24-Oct-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
VT2014KF29
Programme: Event Management
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Evenemang
motivation
evenemangsledning
psykologi
ledarskapsstil
event
motivation
event management
psychology
leadership
Abstract: Vad är det egentligen som gör att volontärer vill återkomma år efter år? I analysen i denna uppsats kommer vi till slutsatsen att det finns många faktorer som påverkar och bland dessa beror motivationen på vilket steg på Maslows behovstrappa som man befinner sig på just nu. Alltså är orsaken för att återvända individuell. För att undersöka frågan vidare genomfördes samtal med två fokusgrupper. Den ena bestod av elever från högskoleutbildningen Event management och den andra bestod av individer som alla hade volontärarbetat på återkommande evenemang men som inte läste Eventutbildningen. Vad som kan konstateras i denna uppsats är att dessa två grupper skiljde sig åt i vilken typ av motivation som krävdes för att de skulle vilja återkomma som volontärer. Eventstudenterna lade större vikt vid yrkesmässiga fördelar som att få erfarenheter och intyg på arbetet att använda vid framtida arbetsansökningar. Här var det istället viktigare för den andra gruppen med gemenskap och att få något fysiskt att ta med sig därifrån, som en t-shirt eller liknande. De båda grupperna enades dock om att det var viktigt att det var en rolig upplevelse, att jobbet de utförde uppfattades som meningsfullt och att man fick vissa små fördelar för att man volontärarbetade, som till exempel gratis mat. När det sedan kommer till hur man ska leda dessa typer av grupper vore det troligen bäst med en transformerad ledare åt eventstudenterna, då denna är mer inriktad mot mål, kunskap och expertis. Den andra gruppen skulle troligtvis gynnas mer av en tjänande ledare som lägger sin tonvikt vid personliga relationer.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14258
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation