University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14301

Files in This Item:

File Description SizeFormat
K2013_75.pdf164.15 kBAdobe PDFView/Open
Title: BVC-sjuksköterskors arbetssätt med att identifiera särskilt behov av stöd för barn och deras familjer
Authors: Ekman Ågren, Kristina
Hermansson, Kristina
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 3-Nov-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
K2013:75
Programme: Fristående kurs
Publisher: University of Borås/School of Health Sciences
Media type: text
Keywords: barn
föräldrar
BVC-sjuksköterska
bedömningsverktyg
hembesök
rådgivning
samarbete
Abstract: Utgångspunkten i studien är det beroende och den ömsesidighet som finns inom familjen. Barnet är beroende av sina föräldrar för sin utveckling och sin hälsa. Föräldrarnas resurser och välbefinnande påverkar i sin tur hur de knyter an till barnet. Syftet är att ta reda hur BVC- sjuksköterskor arbetar med att identifiera särskilt behov av stöd för barn och deras familjer. Metoden är en litteraturstudie av vetenskapliga, kvalitativa artiklar. Analysen av artiklarnas resultat är gjort enligt Axelsson (2008) och mynnar ut i fyra huvudteman. De fyra huvudtemana är följande; BVC-sjuksköterskors arbete med rådgivning, BVC-sjuksköterskors arbete med strukturerade bedömningsverktyg, BVC-sjuksköterskors observationer samt att Arbeta med föräldrarna som samarbetspartners. BVC-sjuksköterskor som rådgivare påverkades av faktorer som exempelvis tidsbrist och BVC-sjuksköterskors attityder. Analysen av arbetet med det strukturerade bedömningsverktyget visade att formuläret verkade göra intrång i den vanliga interaktionen mellan BVC-sjuksköterskor och familjer. BVC-sjuksköterskors observationer av familjer och barn visade att kontinuitet är av största betydelse. När BVC-sjuksköteskor såg föräldrarna som samarbetspartners var de måna om att vara flexibla och släppa sin agenda för att utgå från familjens behov. Diskussionen tar upp BVC-sjuksköterskors arbete med rådgivning och att arbeta med föräldrarna som samarbetspartners. Arbetssätten utgör varandras motsatser men kan också komplettera varandra.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14301
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation