University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14633

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2014.12.151.11 MBUnknownView/Open
Title: Företagsprofil i samspel med kund- Varumärke i perspektiv av kund
Authors: PETKOVIC, STEFANI
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 15-Jan-2015
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2014.12.15
Programme: Textil produktutveckling och entreprenörskap
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: varumärkesidentitet
varumärkesimage
varumärkesbudskap
varumärkeslojalitet
varumärkeskultur
varumärkespersonlighet
Abstract: Det är vanligt att modevarumärken efter en längre tid på marknaden uppfattas olika hos kund. Genom en stark varumärkespersonlighet och varumärkesidentitet uppfattar kunden modevarumärken i identitet och image, genom vad företagen levererar och utlovar i association och värderingar genom sina varumärken. I förhållande till vad en kund upplever och uppfattar, är det dessa preferenser som styr vid varumärkespreferenser. Uppsatsen har i syfte att undersöka hur ett modeföretag, med en mycket stark varumärkesidentitet hos yngre tjejer, kan profilera sig mot kategorin ”yngre mogen kvinna”? Litteratur har studerats kring vilka olika delar av varumärkesidentitet och image som kan skapa medkänslor och tilltro till varumärke. Detta har kompletterats med en företagsprofil som genom ett välkänt modevarumärke, skapat starka medkänslor hos en yngre målgrupp av kunder. För att kunna presentera hur ett modevarumärke, med en mycket stark varumärkesidentitet hos yngre tjejer, kan profilera sig mot kategorin ”yngre mogen kvinna” måste uppfattningen och upplevelsen av denna klargöras genom vad ett varumärke levererar och utlovar i verklighet. Undersökningen kommer därför att ske ur ett kundperspektiv. Resultaten ska visa på hur ett modevarumärke i verkligheten uppfattas av kunder. Genom att undersöka hur ett modevarumärke, med en mycket stark varumärkesidentitet hos yngre tjejer ”mentalt” kan uppfattas och upplevas av en annan kategori kund. Vilka nya kärnvärden, värderingar och personligheter måste kommuniceras för att ge varumärket en ny associativ kraft? Efter redovisad process är syftet att denna undersökning ska visa på vilka element ett varumärke ska tänka på vid kommunikation av varumärke i identitet och image genom företagsprofilering. Hur en redan starkt associerad varumärkesidentitet “mentalt” kan ställas om för att tilltala en annan typ kategori kund för att nå ökad positiv medkänsla och tilltro av företagsprofil.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14633
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation