University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14732

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Iran140211.pdf632.44 kBAdobe PDFView/Open
Title: "De skriver för lite för mig!" En studie om lärares uppfattningar kring högstadieelevers skrivutveckling i ämnet engelska och samspelet med träning i läsfärdighet
Other Titles: "They write too short for me!" A study of teachers' experiences of middle school students' writing skills in English as a foreign language and the interaction with improving reading proficiency
Authors: Iran, Tahereh
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 28-Jan-2015
Series/Report no.: Kandidatuppsats
Programme: Lärarutbildningen
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Keywords: skrivandet
läsning
högstdieelever
kognitiv utveckling
literacy
autenticitet
Abstract: Bakgrund Skrivandet och läsning har stort inflytande på högstadieelevers kognitiva utveckling. När de läser mycket får de tillräcklig kunskap för att de ska kunna skriva vidare. Under skrivprocessen lär de sig tillämpa strategier för att de ska kunna formulera sig. De blir mognare och smartare under denna process, dessutom kan de konstruera sitt språksystem på det här sättet. Från en holistisk syn blir inlärning av ett nytt språk naturligare om eleverna får träna på språket under autentiska förutsättningar. Syfte Syftet med studien är dels att ta reda på lärares uppfattningar av högstadieelevers skrivutveckling i ämnet engelska, dess samspel med läsfärdighet och påverkan av de två på elevers kognitiva utveckling. Dels är syftet också att undersöka hur lärare utför sina lektioner för att eleverna ska kunna ta till sig engelska språket och även kunskap om andra ämnen, skriva flyt, samt vilka texttyper som de fokuserar på under sina lektioner. Metod Kvalitativ intervju har valts som redskap. Fyra lärare som undervisar på högstadiet på två olika grundskolor har blivit intervjuade. Resultat Resultatet visar att alla lärare har en förhållandevis samstämmig uppfattning om högstadieelevers skrivutveckling i språket engelska. Undervisningen blir naturligare om eleverna får göra projekt och läsa mycket under autentiska omständigheter, enligt dem. Men denna samstämmighet blir blek i praktiken då några lärare menar att eleverna i det här stadiet ofta har koncentrationsvårigheter. Därför utförs lektionerna ofta traditionellt.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14732
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation